انیمه Hunter x Hunter 2011

دانلود انیمه Hunter x Hunter 2011 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

هانتر (شکارچی) فردی است که دور دنیا سفر میکند و هر جور ماموریت خطرناکی را انجام میدهد. از دستگیر کردن مجرم ها گرفته تا کنجکاوی و جستجوی سرزمین های ناشناخته به دنبال گنج. "گون" پسر جوانی است که پدرش چندین سال پیش، وقتی که یه هانتر بوده، ناپدید شده. "گون" باور دارد که اگر بتواند پا جای پای پدرش بگذارد، ممکن است روزی بتواند دوباره به او بپیوندد. بعد از اینکه "گون" 12 ساله میشود، خانه را ترک میکند و ماموریت شرکت در آزمون " هانتری " را امتحان میکند. آزمونی که بخاطر پیشرفت کندی که آزمون دهنده دارد و درصد بالای مرگش برای هانتر رسمی شدن حسابی معروف شده است. "گون" با "کوراپیکا" که به عشق انتقام زندست، "لوریو" که میخواهد در آینده دکتر شود و با "کیلوآ" که قبلا یک قاتل سرکش بوده دوست میشود و...

Gon Freecss is a young boy living on Whale Island. He learns from "Hunter" Kite, that his father, who he was told was dead...

به روز رسانی فصل های قبل فصل 1 || x265 BDRip 1080p / BluRay 1080p / WEB-DL 480p 05 بهمن 1398
دانلود
زیرنویس
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 148

آخرین قسمت: 148

کیفیت: x265 BDRip 1080p

میانگین حجم: 249 MB

انکودر: AnimeRG

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148

فصل: 1

تعداد قسمت: 148

آخرین قسمت: 148

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: Coalgirls

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148

فصل: 1

تعداد قسمت: 148

آخرین قسمت: 148

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 146 MB

انکودر: HorribleSubs

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62 دانلود قسمت 63 دانلود قسمت 64 دانلود قسمت 65 دانلود قسمت 66 دانلود قسمت 67 دانلود قسمت 68 دانلود قسمت 69 دانلود قسمت 70 دانلود قسمت 71 دانلود قسمت 72 دانلود قسمت 73 دانلود قسمت 74 دانلود قسمت 75 دانلود قسمت 76 دانلود قسمت 77 دانلود قسمت 78 دانلود قسمت 79 دانلود قسمت 80 دانلود قسمت 81 دانلود قسمت 82 دانلود قسمت 83 دانلود قسمت 84 دانلود قسمت 85 دانلود قسمت 86 دانلود قسمت 87 دانلود قسمت 88 دانلود قسمت 89 دانلود قسمت 90 دانلود قسمت 91 دانلود قسمت 92 دانلود قسمت 93 دانلود قسمت 94 دانلود قسمت 95 دانلود قسمت 96 دانلود قسمت 97 دانلود قسمت 98 دانلود قسمت 99 دانلود قسمت 100 دانلود قسمت 101 دانلود قسمت 102 دانلود قسمت 103 دانلود قسمت 104 دانلود قسمت 105 دانلود قسمت 106 دانلود قسمت 107 دانلود قسمت 108 دانلود قسمت 109 دانلود قسمت 110 دانلود قسمت 111 دانلود قسمت 112 دانلود قسمت 113 دانلود قسمت 114 دانلود قسمت 115 دانلود قسمت 116 دانلود قسمت 117 دانلود قسمت 118 دانلود قسمت 119 دانلود قسمت 120 دانلود قسمت 121 دانلود قسمت 122 دانلود قسمت 123 دانلود قسمت 124 دانلود قسمت 125 دانلود قسمت 126 دانلود قسمت 127 دانلود قسمت 128 دانلود قسمت 129 دانلود قسمت 130 دانلود قسمت 131 دانلود قسمت 132 دانلود قسمت 133 دانلود قسمت 134 دانلود قسمت 135 دانلود قسمت 136 دانلود قسمت 137 دانلود قسمت 138 دانلود قسمت 139 دانلود قسمت 140 دانلود قسمت 141 دانلود قسمت 142 دانلود قسمت 143 دانلود قسمت 144 دانلود قسمت 145 دانلود قسمت 146 دانلود قسمت 147 دانلود قسمت 148

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

shayegan315 پروفایل 9 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

فوق العادس این انیمه…حتم ببینید

نمایش دیدگاه
NaneJasem پروفایل 21 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

من انیمه رو توی یک هفته تموم کردم ولی از گرید ایلند به بعد اصلا حال نکردم با انیمه ولی از قبل اون یه شاهکار بود
در اخر به نظرم ظعیف تموم شد
مبارزه هیسوکا رو ندیدیم مبارزه گون با دوست صمیمیش رو ندیدیم
بابای گون رو هم که خیلی بزرگ و با ابهت نشون دادن در اخر شخصیت رو خراب کردن
انیمه هایی که هم شروع عالی بودن هم پایان به نظرم کم هستند مثل
Full metal brotherhood
Lelouch king of britania
Steins gate
و شاید دو یا سه تای دیگه ولی انیمه های
Tokyo ghoul
Death note
Parasite
و چنتای دیگه که مثل همین انیمه شروع عالی و پایان بد داشتن که دلیل اصلی هم تغیر استودیوی سازنده بود
امیدوارم Ato خوب تموم شه و گند نزنه به خاطراتم

نمایش دیدگاه
SMAS.SALEHI پروفایل 11 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

کاملا با حرفت موافقم . داستان از یه جایی کش دادن مسخره ای داستان مثلا ۳۰ قسمت جنگیدن با پادشاه طول کشید 😐

نمایش دیدگاه
Lilpear پروفایل 31 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

بهترین انیمه ی ممکن باورم نمیشه هرچی که از یه انیمه می خوام و داره ?
اونی که میگه وقتمو تلف کردم باید بگم حیف که کسایی مثل تو انیمه می بینن …

نمایش دیدگاه
BlackRespina پروفایل 2 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

از اول با انیمه های بلند مشکل داشتم! به دلایل مختلف، مهم ترینش نقش اول بود که میشد آدم خوبه روزگار و به هر بدبختی شده حتما باید ببره، یعنی محکوم به بردن تحت هر شرایطی، فرقی هم نمیکنه که رقیبش چقدر لایق تر بوده باشه ازش!
دلیل دیگه فیلر ها و کش دادن اضافی مبارزه های مهم بود، بلیچ و ناروتو که فیلر زیاد داشتن هیچی، اما وان پیس هم اگر فیلر خیلی کم داره مشکلش اینه که خیلی کش میدن طوری که الان لوفی چندین قسمته داره کتک میخوره فقط که اینم خودش یه بدبختی دیگست!
و اما دلیل دیگه هم میتونه داستان آب بندی شده نام برد، توی هر آرک از اول مشخص میشه کی با کی قراره مبارزه کنه، قویترین دشمن میخوره به نقش اول و به همین ترتیب تا پایین ادامه پیدا میکنه!
آخرین دلیل که یه دلیل کاملا سلیقه ای محسوب میشه تعداد مرگ و میر پایین در انیمه های بلند هستش …

همه اینا دلایلی بود که هیچ موقع یه انیمه بلند برام تبدیل به بهترین نمیشد و فقط به خاطر اون شرایط موجود باید میدیدیم بلکه تو انیمه به این بلندی از یکی دوتا کاراکتر خاص خوشم بیاد که راغب شم تا تهش ببینم

تا وقتی انیمه هانتر رو دیدم! با اینکه بلند محسوب میشد ولی کلا با بقیه بلند ها فرق داشت، نقش اول از اول تا آخر هر چقدرم تمرین و تلاش کرد بازم کلی فاصله داشت با قویترین های انیمه، هر آرکش به اندازه یه انیمه کوتاه قوی ساخته شده بود، فیلر و کش دادن نداشت طوری که خفن ترین شخصیت های انیمه مبارزشون نهایت 5 قسمت طول میکشید اونم نه به شکلی که خسته کننده بشه! تعداد مرگ کاراکتر ها زیاد بود و کلی شخصیت قوی داشت که میتونستی از اونا هم خوشت بیاد!

از امتیازش هم معلومه که چقدر از بقیه بلند ها بالاتره و در کل هم جز 5 تای برتر بوده همیشه

همه اینا رو گفتم تا برسم به آرک مورچه های کیمورا که طبق یه فکت به عنوان بهترین آرک انیمه ای تاریخ شناخته میشه!
دیشب که دوباره مرورش میکردم متوجه شدم واقعا این آرک همه چی داره، مبارزه خفن، شخصیت های قوی، داستان غیر قابل پیشبینی، غم و از همه مهمتر عشق!
عشق مروئم و کوموگی به نظرم زیباترین داستان عشقی بود که تا الان دیدم، منظورم فقط توی انیمه ها نیست، بین کتاب ها و فیلم ها و انیمه ها و سریال هاست

پیشنهاد میکنم حتما ببینید اگر تا به حال ندیدید، فقط همین …

نمایش دیدگاه
alireza79 پروفایل 7 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

من عاشق این انیمه هستم. خیلی خوب بود. آرک مورچه های منظورت هم عالی بود ولی این ک شما میگی اون “بهترین آرک انیمه ای تاریخ” هست معلوم میکنه ک شما انیمه ندیدین. Skypiea برای مثال از این خیلی قشنگ تر بود. برای مثال.

نمایش دیدگاه
Shahin پروفایل 24 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

چند نکته رو ذکر کنم درباره این کامنت:
منظور از انیمه های بلند در اینجا انیمه هایی که در دموگرافیک شونن ساخته شدن؛ شونن در زبان ژاپنی به معنای پسر کوچک یا پسربچه معنا شده و در مدیوم انیمه و مانگا به سبک داستانی گفته میشه که عموما برای مخاطب پسرهای نوجوان ساخته میشه. چیزی که در شونن به شدت به چشم میخوره اینه که کاراکتر اول در این انیمه ها همیشه یه هدف داره و برای رسیدن بهش تلاش و تمرین میکنه و در این مسیر از بقیه دوستانش هم کمک میگیره. هانتر هم مانند باقی شونن ها اعم از ناروتو، بلیچ، وان پیس، فیری تیل … از این قاعده مستثنی نیست و نکته دیگه این که پروتاگونیست ها همیشه در برابر ویلین اصلی پیروز میشن، شاید در یک نبردِ خُرد موقتا ببازن اما قهرمان و پیروز نهایی نبرد اصلی همیشه خودشون هستن و نقطه تمایزی برای هانتر از این حیث نباید قائل شد. “گون” و “کیلوا” هم در هانتر از همین قاعده پیروی میکنن. بیشتر این قواعد و قوانین نانوشته دنیای مانگای شونن تحت تاثیر خط و مشی ای هست که “شوئیشا”، مجله محبوب و موفق شونن پسندها، تعیین میکنه برای مانگاکای اثر… حالا این وسط کسانی هستن که از چارچوب های داستان روایی سبک شونن خسته و زده شدن و از طرف دیگه کسایی هستن که مدافع و طرفدار پر و پا قرص این سبک داستان پردازی ان.
نکته قابل تأمل دیگه اینه که مبحث فیلر و قسمت های هرز به هیچ عنوان دست مانگاکا (نویسنده و طراح اثر) نیست و به استودیوی سازنده انیمه بستگی داره و نباید به عنوان نقطه ضعف یا قوت در هنگام مقایسه دو اثر شونن از حیث روایت داستانی بررسی بشه. استودیو بنابه دلایلی (مالی، جلوافتادن داستان در مانگا …) این قسمت ها رو میسازه و به بخش هفتگی اثر تزریق میکنه. با یک سر به سایت مرتبط میشه قسمت های فیلر از اصلی یک انیمه رو تشخیص داد و اسکیپ کرد:
https://www.animefillerlist.com/
انیمه هانتر 2011 درواقع یه نسخه بازسازی شده از نسخه انیمه قدیمی ترش هست برای همین قسمت های فیلر تقریبا صفر و میزان وفاداری به مانگا (کمیک بوک مولد انیمه) بالاست.
سخن آخر اینه که چارچوب اصلی، تم و مضمون شوننها یکیه و فقط در جزیات روایی باهم تفاوت دارن و علاقه به برتر دونستن هرکدوم نسبت به دیگری کاملا سلیقه ایه (برای بررسی انیمه ها IMDB ملاک نیست؛ چون جامعه انیمه بین کمتری دارن و اگر هم تحقیق کنید نفرات کمتری به نسبت ناروتو و وان پیس در IMDB به هانتر رای دادن).
کسایی که از دیدن ناروتو لذت بردن، انیمه هانتر رو از دست ندن شاید در ابتدا شروع ضعیفی داشته باشه دربرابر ناروتو اما در آرک آخر حرفی برای گفتن نمیذاره.

نمایش دیدگاه
bman9 پروفایل 10 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

خیلی خوب بود
ولی واقعا اخرش ناراحت شدم. خیلی بیشتر میتونستن روش کار کنن.
کم بخوام بگم حداقل 400 قسمت میشد ازش در بیاد.

نمایش دیدگاه
Oldgunner2.0 پروفایل 28 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

هانتر یکی از بهترین شونناس و شخصا به نظرم بهترین شوننه.قبول دارم ولی داستان جای خوبی تموم شد و آخر آرک بود ولی داستان اصلی تموم نشده.مانگاش هنوز ادامه داره و جدیدا دوباره شروع شده و احتمال بالا ادامه انیمش ساخته بشه فقط خدا کنه بتونن همین کیفیت رو حفظ کنن چون هانتر مانگا و داستان عالی داره و ترکیبش با یه انیمیشن خوب واقعا محشر شده.خدا کنه فقط مثل وان پیس افت انیمیشن نداشته باشه

نمایش دیدگاه
bman9 پروفایل 22 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

قبول دارم که جای خوبی تموم شد
ولی توی همون جای خوب => علاوه بر داستان های تموم نشده ای که داشت یه دفعه یه دنیا داستان دیگه گذاشت و بعد تموم کرد
ولی اگه باز ادامه پیدا کنه دوباره از اول میشینم نگاش میکنم چون واقعا عالیه
D:

نمایش دیدگاه