سریال The X-Files 1993

دانلود سریال The X-Files 1993 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

سریال تلوزیونی The X-Files ماجراهایی از ماموران FBI را دنبال میکند که اتفاقات ماوراالطبیعه و حل نشده را رسیدگی میکنند. ماموران ویژه ی اف بی آی ، Mulder, Scully, Doggett and Reyes تلاش میکنند تا نیروهایی که در حکومت ایالات متحده ی امریکا سعی بر نقض حقوق مردم دارند و موجودات خارجی و ... که حمله میکنند و رمز و رازهایی دیگر را کشف کنند...

Two FBI agents, Fox Mulder the believer and Dana Scully the skeptic, investigate the strange and unexplained while hidden forces work to impede their efforts.

اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل ششم تا یازدهم اضافه شد 24 دی 1398
اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل اول تا پنجم اضافه شد 09 دی 1398
دانلود
زیرنویس
کالکشن
تریلر
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 645 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 719 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 383 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 328 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 639 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 714 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 380 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 25

آخرین قسمت: 25

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 317 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 634 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 707 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 298 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 377 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 335 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 632 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 705 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 296 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 376 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 154 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 646 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 719 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 383 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 325 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 643 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 716 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 381 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 327 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 632 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 705 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 296 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 375 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 355 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 631 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 703 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 295 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 375 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 21

آخرین قسمت: 21

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 316 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 19

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 658 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 19

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 734 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 19

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 309 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 19

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 392 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 19

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 374 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 6

آخرین قسمت: 6

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 628 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 6

آخرین قسمت: 6

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 698 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 6

آخرین قسمت: 6

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 293 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 6

آخرین قسمت: 6

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 371 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 7

آخرین قسمت: 6

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 626 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 695 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 292 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 370 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

IMDb 7.0 BluRay دانلود The X Files: Fight the Future 1998 با لینک مستقیم

The X Files: Fight the Future 1998

خلاصه داستان:

پانزده هزار سال پیش از میلاد مسیح: موجودی عجیب و ناشناخته به یک غارنشین حمله می کند. دوران معاصر: پسر بچه ای در همان نقطه در شمال تکزاس به چاهی سقوط می کند و به ماده ای سیاه رنگ آغشته می شود. مأموران ویژه ی FBI، «فاکس مالدر» (دوشونی) و…

IMDb 5.9 BrRip دانلود The X Files: I Want to Believe 2008 با لینک مستقیم

The X Files: I Want to Believe 2008

خلاصه داستان:

پرونده مامور گمشده اف‌بی‌ای باعث می‌شود فاکس مادلر و دانا اسکالی دوباره عملیات قبلی‌شان را پیگیری کرده و این راز را حل کنند. همکار آن‌ها در این پرونده کشیشی است که ذهنیات ماورایی او آن‌ها را به اولین نشانه‌ها راهنمایی می‌کند.

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

niel پروفایل 11 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

5/10
لایق این همه تعریفی که ازش میشه نیست
داستانهای هر قسمت هیچ پیچیدگی نداره . این ژانر معمایی ، خودش معمایی هستش.

نمایش دیدگاه
KamyarEkr پروفایل 31 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

کسانی که فقط تمایل به دیدن اپیزود های مرتبط با فرازمینی (اپیزود های اصلی سریال) دارند لیست زیر به همراه شماره اپیزود در سریال:
https://x-files.fandom.com/wiki/Mythology
کسانی هم که میخوان اپیزود های MOTW رو ببیند (هیولاها ، روح ها ، …..) لیست زیر:
https://x-files.fandom.com/wiki/Monster_of_the_Week

نمایش دیدگاه
SinaMobasheri پروفایل 22 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

بسیار ممنون 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

نمایش دیدگاه
Polestar پروفایل 9 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

عاشق این سریال و موزیک تیتراژش هستم

نمایش دیدگاه
Shapourshokri1388@gmail.com پروفایل 30 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

درود بر همگی….من تازه این سریال رو شروع کردم و صرفا چون علاقمند اتفاقاتی چون بحث بشقاب پرنده ها و در کل فضایی ها هستم این سریال رو انتخاب کردم..داستان سریال به گفته خود سریال مستند هستش و دایتان های جذابی هستن اما روند کارگردانی و ساخت سریال بسیار کند است و از جذابیت داستان میکاهد حال نمیدانم چون اولین فصل این سریال بر میگردد به سال 93 میلادی اینجور است یا تا اخرین فصل که 2016 است همینجور کسل کننده ساخته شده….البته بازی بازیگران هم در از دست دادن جذابیت داستان سریال هم بی تاثیر نیست…خواهشا کسانی که تا اخر این سریال دیده اند چون قطعا میدانند چه میگم کامنت بذارن و بگن ایا وند ساخت سریال در فصلهای بعدی تعغییر خواهد کرد یا نه…البته گفتم داستانها جذاب هستن اما کارگردانی و بازی بازیگران بسیار ضعیف است…تواهشا کامنت بدید

نمایش دیدگاه
Zahra777 پروفایل 17 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

Shapourshokri1388@gmail.com
سلام، من مدت هاست که شروع به دیدن این سریال کردم و الان اواخر سیزن 9 هستم. سیزن 1 تا حدود قسمت 10 بسیار کند پیش میره ولی بعدش سیر صعودی رو خواهد داشت و بسیار جذاب و تماشایی میشه. تا جایی که بنظر من سیزن 6 اوج این سریال و یکی از جذابترین سیزن هاش هستش. به دیدن ادامه بدید و لذت ببرید. 🙂

نمایش دیدگاه
Shapourshokri1388@gmail.com پروفایل 17 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

ممنون بانو زهرا

نمایش دیدگاه