انیمیشن South Park 1997

دانلود انیمیشن South Park 1997 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

داستان مجموعه حول چند دانش آموز در یک شهر دورافتاده ایالت کلورادو به نام South Park (پارک جنوب) می گذرد

Follows the misadventures of four irreverent grade-schoolers in the quiet, dysfunctional town of South Park, Colorado.

اضافه شدن قسمت جدید اپیزود ویژه فصل 24 10 مهر 1399
رفع مشکل اپیزود 13 تا 17 از فصل 03 با کیفیت x265 720p WEB-DL PSA 03 مرداد 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 213 MB

انکودر: pseudo

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 37 MB

انکودر: PSA

فصل: 2

تعداد قسمت: 18

آخرین قسمت: 18

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 220 MB

انکودر: pseudo

فصل: 2

تعداد قسمت: 18

آخرین قسمت: 18

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 43 MB

انکودر: PSA

فصل: 2

تعداد قسمت: 18

آخرین قسمت: 18

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: pseudo

فصل: 3

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 3

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 4

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 46 MB

انکودر: PSA

فصل: 4

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: pseudo

فصل: 5

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 52 MB

انکودر: PSA

فصل: 5

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 206 MB

انکودر: pseudo

فصل: 6

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 6

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: pseudo

فصل: 7

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 46 MB

انکودر: PSA

فصل: 7

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 206 MB

انکودر: pseudo

فصل: 8

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 8

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 9

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 46 MB

انکودر: PSA

فصل: 9

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 216 MB

انکودر: pseudo

فصل: 10

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 45 MB

انکودر: PSA

فصل: 10

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 208 MB

انکودر: pseudo

فصل: 11

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 720p

میانگین حجم: 56 MB

انکودر: PSA

فصل: 11

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 209 MB

انکودر: pseudo

فصل: 12

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 13

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 204 MB

انکودر: pseudo

فصل: 13

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 13

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 14

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 14

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 14

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 15

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 204 MB

انکودر: pseudo

فصل: 15

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 15

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 16

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 210 MB

انکودر: pseudo

فصل: 16

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 16

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 17

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 205 MB

انکودر: pseudo

فصل: 17

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 17

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 18

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 205 MB

انکودر: pseudo

فصل: 18

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 18

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 19

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 205 MB

انکودر: pseudo

فصل: 19

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 105 MB

انکودر: HETeam

فصل: 19

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 20

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 204 MB

انکودر: pseudo

فصل: 20

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 115 MB

انکودر: HETeam

فصل: 20

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 21

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 207 MB

انکودر: pseudo

فصل: 21

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 115 MB

انکودر: HETeam

فصل: 21

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 22

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 157 MB

انکودر: Joy

فصل: 22

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 101 MB

انکودر: PaHe

فصل: 23

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 95 MB

انکودر: PSA

فصل: 23

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 54 MB

انکودر: PSA

فصل: 23

تعداد قسمت: 10

آخرین قسمت: 10

کیفیت: WEBRip 480p

میانگین حجم: 63 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 24

تعداد قسمت: 1

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 206 MB

انکودر: PSA

فصل: 24

تعداد قسمت: 1

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 112 MB

انکودر: PSA

فصل: 24

تعداد قسمت: 1

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 399 MB

انکودر: 30nama

فصل: 24

تعداد قسمت: 1

کیفیت: WEB-DL 480p

میانگین حجم: 126 MB

انکودر: RMTeam

فصل: Specials

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: Specials

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 16

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 17

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 18

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 19

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 20

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 21

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 22

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 23

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 24

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 24

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

IMDb 7.7 BluRay دانلود South Park: Bigger Longer & Uncut 1999 با لینک مستقیم

South Park: Bigger Longer & Uncut 1999

خلاصه داستان:

این انیمیشن در مورد چهار پسربچه است که فیلمی کانادایی که برای رده سنی آن ها مناسب نیست را می بینند. بعد از این، همه ی مردم آن ها را «فاسد» می نامند، و والدین شان ایالات متحده را مجبور به آغاز جنگ در مقابل کانادا می کنند...

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

NaneJasem پروفایل 15 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

خب حالا دو سالم باید صبر کنیم زیرنویس این و family guy بیاد.

نمایش دیدگاه
Hsdftm پروفایل 20 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

Screw you guys, I’m going home 👉

نمایش دیدگاه
sampparipink پروفایل 18 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

شک به دلتون راه ندین و حتما این سریال رو ببینین! البته به نظر من 5 قسمت اول فصل یک واقعا خنده دار نیستن و اوه میخواین ببینین، از قسمت 6 به بعد ببینین

نمایش دیدگاه
Kamirpv پروفایل 27 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

TEEMEEEE!!!

نمایش دیدگاه
m1376jamali پروفایل 6 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

از فصل 1 تا فصل 18 رو دیدم و واقعا عاشق شخصیت هاش شدم
البته این سریال رو همه نمی پسندن.
اونایی که اصلا این سریال رو ندیدن پیشنهاد میکنم فصل 8 قسمت 10 رو ببینین یکی از قسمت های جالب سریاله. اگه از استایل و سبک اون قسمت خوشتون اومد بشینین از اول کل سریال رو ببینین
در کل احساس میکنم سریال از فصل 14 به بعد افت کرده. قسمت های قدیمی خیلی بهتر بودن

نمایش دیدگاه
stupicreator پروفایل 30 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

انیمیشنی عالی که مخاطباش بزرگسالن اصلن برای چه ها درست نشده و شخصیت هاش خیلی جذابو باحالن.

نمایش دیدگاه
mhd110 پروفایل 11 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

این سریال رو چجوری باید دید؟
بشینم از اول ببینم یا جذابیت قسمت های اول برای همون زمانه؟
در کل پیشنهادتون چیه؟

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 15 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

من فقط یه فصل دیدم کمدیش تلخه و تیز. اما بسیار جذابه. پیشنهادم اینه ببینیش. واقعا خوبه.

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 11 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

سلام دوستان، کسی میدونه کدوم نسخه این سریال فحشارو سانسور نکرده؟ خواهشا بگید خیلی رو اعصابه.

نمایش دیدگاه
kamikawa پروفایل 20 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

معمولا نسخه های HDTV به خصوص تو شبکه هایی که سعی داره مخاطب نوجوون رو حفظ کنه موقع بددهنی ها با بیپ آزاردهنده ای همراه می شه که رو مخ هر بیننده ای خواهد بود، شک نکن!
ریک ن مورتی هم نسخه های HDTV-ش همین طوره و شدیدا رو اعصابه!
البته بعضی از نسخه های HDTV هم نه تنها حذفیاتی نداره بلکه گاهی اوقات شاهد چند دقیقه اضافه در قیاس با نسخه بلوری خواهی بود مثه Shameless که در انتها چند پشت صحنه هم به نمایش در می آد و یا گات یا همه سریال های اچ.بی.او و نه مثلا ای.ام.سی (مثه BB گرچه زیاد محسوس نیست امّا به هر حال F ها همگی تبدیل به بیپ نامحسوس میشن که بیشتر از بیپ پر صدا رو اعصابه چرا که با BB نباید شوخی کرد!).
امّا به طور کلی نسخه های HDTV اگه خذفیاتی هم نداشته باشن با توجه به اینکه (در عمده زمان ها) تیتراژ پایانی حذف می شه، یه طورایی ضدحاله (مثه iZombie) و یا پر از تبلیغات و لوگوی شبکه س مثه بیگ بنگ!
با توجه به اینکه نسخه های بلوری ماه ها بعد از نسخه تلویزیونی ریلیز خواهد شد بهترین آلترناتیو web-dl یا web-rip خواهند بود که در مورد این سریال کاملا جواب می ده.
در انتها جا داره نظر Pn77 رو به شدت تصدیق کنم، چرا که این سریال در عین حال که فضای طنزآلود و پر از فحاشی رو ارائه میکنه واقعا عمیق و پرمغزه.
30نمای گرامی لطفا در مورد فصل های 17 و 18 فکری بکن که همون طور که M.S.84.SH.83 هم اشاره کرد نسخه HDTV واقعا رو مخه.

پاینده باشی 30نما و خوش نما تا ابد 🙂

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 20 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

خیلی ممنون از کمکت، آیا نسخه dvdrip هم مثل web dl هست؟ برای حجمش میپرسم ☺️

نمایش دیدگاه
kamikawa پروفایل 21 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

البته معمولا باید در این قیاس به دو دیدگاه توجه داشته باشی:
کیفیت محتویکیفیت بصری
حس نستالژیک نسخه ی کامل محتوایی و البته با کیفیت بصری نه چندان مطلوب با نسخه های DvdRip کاملا ارضا می شه و در مورد این سریال هم صادقه (حتی دو خالق اصلی سریال صحبت هایی در ابتدای هر اپیزود ارائه میکنن که روشنگرانه خواهد بود و در نسخه های دیگه این دقایق غایب هستن!) و نمونه ی بسیار متعالی اون سریال فرندز خواهد بود که نسخه DvdRip از نظر محتوی بسیار وفادارتر به نسخه پخش شده ی اولیه است و در مقابل نسخه 1080×265 به وضوح بعد بصری رو ارضا می کنه و چند کات گاه به گاه اساسی هم رو محتوی داره.
پس برای اینکه پاسخ صریحی داده باشم باید تأکید کنم تمامی نسخه های موجود تو سایت به محتوی امین هستن جز نسخه HDTV که با اغماض نسبت به بیپ ها و توجه به کیفیت بصری در مقابل نسخه DvdRip پذیرفتنی خواهد بود.
و اگه بخوام قدردان باشم باید بابت فراهم کردن این مجموعه به صورت کامل از 30نما تشکر کنم چرا که این مجموعه رو هیچ جای دیگه نمیتونی با این تنوع کیفیت و محتوی به دست بیاری، پس برای لذت بردن از تک تک اپیزودها به خودت تردید وارد نکن.
پاینده 30نما و ماننده خوش نما 🙂

نمایش دیدگاه
Amiralikia پروفایل 11 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

سلام میخواستم بپرسم شما کدوم نسخه از این سریال رو از ۳۰نما دانلود کردید ک بلیپ های سانسور نداشت؟
من قسمت اول رو با کیفیت ۷۲۰ بلوری pahe دانلود کردم و آخرش برای f word بلیپ بود
آیا برای قسمت های بعدی هم همینه؟

نمایش دیدگاه
kamikawa پروفایل 12 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

درود بر تو
من حدود 3 یا 4 سال پیش نسخه DVDRip رو دانلود کردم و البته همون طور که اشاره کردم، علاوه بر اینکه نسخه کاملی از مجموعه بود، شو رانرهای مجموعه (خالقین سریال) هم گپ و گفت خودمونی در ابتدا و انتهای هر اپیزود داشتن که علی رغم اینکه خیلی کوتاه بود ولی کمک می کرد اندیشه ی مستتر/ناپیدا رو بهتر درک کنی. هر چند تو نسخه حال حاضر به وضوح، کیفت تصویر قابل توجه تره (اگه مجموعه فرندز رو دیده باشی درخواهی یافت که دیدن نسخه ی با کیفیتِ 1080 در مقایسه با دی وی دی ریپِ بدون سانسور، لذت سریال رو ازت سلب نمی کنه و این مجموعه هم از این قاعده مستثنی نیست.)
با این مقدمه می تونم بگم که من 5 فصل اول رو با کیفیت حاضر ندیدم و نظری ندارم در مورد اینکه آیا بقیه قسمت ها هم بلیپ رو نثار گوش شما خواهد کرد یا خیر! اما صراحتا می تونم بگم که من تمامی 20 فصل اول رو بدون هیچ سانسور از همین رسانه دریافتم و از دینش هم شاد شدم. در عین حال توصیه می کنم که با توجه به تنوع کیفیتی که در حال حاضر وجود داره تنها یک اپیزود رو با تمامی کیفیت ها دانلود کن و به عنوان نمونه آماری فرضی که تصدیق میشه رو به بقیه هم تعمیم بده. امیدوارم که پاسخت رو کامل داده باشم و با گزافه گویی سردگمت نکرده باشم.

نمایش دیدگاه
Amiralikia پروفایل 2 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

واقعا متشکرم از راهنمایی ک کردید ولی من متوجه جوابتون نشدم با این حال ادامه دادم به دیدن همان کیفیت 720p BluRay PaHe و الان فصل ۱۱ هستم.
تازه الان جوابتون رو دیدم بعد از یک ماه و اینکه سریال بصورت بین المللی در دو فصل اول بلیپ داشته تو هر کیفیتی و هر سایتی گشتم و در سایت رددیت خوندم ک کلا این دو فصل بدون بلیپ عرضه نشده. و بله گپ و گفت دو سازنده هم خیلی عالی بوده ولی تا پایان فصل دوم بیشتر ادامه نداشت. و اینکه بله من هر دو نسخه فرندز رو دیدم هم بلوری ۱۰۸۰ هم dvdrip uncut اما بیشتر به نسخه بلوری علاقه دارم چون صدا ها رسا تر و با کیفیت تر هست. بازم تشکر میکنم ازتون بابت جواب دادن به من

نمایش دیدگاه
kamikawa پروفایل 2 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

باز هم درود
باید عرض کنم که Reddit واقعا منبع موثقی برای استناد نیست چرا که معمولا جهتگیری داره و از طرف تهیه کننده ها به شدت حمایت می شه و دیدگاه های مستقلی که منافع شبکه رو تهدید کنه، اگرچه که حذف نمیشه، اما با ارسال سیلی از دیدگاه های پراکنده دیگه شانس دیده شدن اون دیدگاه مستقل بسیار کمرنگ میشه و یا از بین میره. به عنوان نمونه اگه به دیدگاه هایی که در مورد دو مجموعه تلویزیونی Arrested Development و Louie منتشر شده مراجعه کنی متوجه این نکته میشی.
رده بندی سنی، شبکه رو در مقابل نهادهای ناظر وادار به تمکین می کنه! اما به هر حال شبکه هایی هم هستن که متناسب با رده سنی مخاطبین در چند نسخه مجموعه های خودشون رو ارائه میکنن. همون طور که می دونی Rick & Morty به عنوان عنوان بدیهی ترین نمونه با رده سنی TV-14 در نسخه های بدون بلیپ به مراتب از Arrested Development که رده سنی TV-15 داره پا رو فراتر میگذاره. این استراتژی شبکه است و البته تهیه کننده های سریال که نویسنده هاشون رو وادار می کنن از کلمات مشخصی استفاده نکنن یا تعمدا استفاده کنن. در Arrested Development حتی ساده ترین کلمات رو هم با بوق ممتد و آزاردهنده همراه میکنن و در Reddit یه عده مزدبگیر از این استراتژی بیمارگون حمایت میکنن (نقل قولی از Reddit: “این که با بلیپها کلماتی مثل Come on یا Shirt (دقت کن شرت و نه شِت) بلیپ میخوره ذهن مخاطب رو آماده میکنه که به جاش هر کلمه ای که دلش می خواد قرار بده” واقعا که من کلمه ای بجز بیمار به ذهنم نرسید تو هر کلمه دیگه ای رو می تونی به این هوادار اطلاق کنی!)
در هر حال متأسفانه تمامی نسخه هایی که با بلیپ می بینی یقینا و لزوما نسخه نهایی و قطعی نیستن و همیشه نسخه ای هست که به مخاطبش احترام می گذاره؛ ولی منبعی که این نسخه رو ازش تهیه میکنی بسیار حائز اهمیته و گاهی اوقات به سختی میشه نسخه ای رو تهیه کرد که رو مخت آوار نشه!
باز هم برای تآکید، تکرار میکنم که نسخه ای که من از 30نما دانلود کردم کامل و بدون بلیپ بود. این در مورد طیف گسترده ای از فایل هایی قابل دانلود از 30نما هستن، مصداق داره و بسیار انگشت شمارن نسخه هایی که بلیپ جزء لاینفک اونهاست. (استثنا همون Arrested Development و Louie هستن)
پی نوشت: اگه قصد تعمق و تأمل در Reddit رو داری از ابزار یادگیری ماشین استفاده کن و به چند گزین گویه و نقل قول بسنده نکن در اون صورت متوجه نکاتی خواهی شد که باید مثنوی 70 من رو برای کتابتش به خدمت بگیری!

نمایش دیدگاه
Amiralikia پروفایل 9 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

سلام تشکر میکنم از توضیحات کامل و عالی شما.
در واقع من بسیار در دانلود نسخه صحیح و کامل فیلم ها و سریال ها سخت گیر هستم و تا موقعی که مطمئن نشم بهترین نسخه هست دانلود نمیکنم
اینجا نکته ای هست که من فقط به رددیت بسنده نکردم به همین دلایلی ک شما فرمودید.
یک سری سایت های دیگه هستن که یکیشون عرضه بلوری را بصورت آنلاین دارا هست
اون هم مث رددیت کسانی ک نسخه بلوری دی وی دی رو خریداری میکنند میتونن نظر بدن و سوال بپرسن.
به اونجا هم مراجعه کردم و جوابی ک در رددیت گرفتم رو به من داد.
باز هم به سایت ها بسنده نکردم و از ۵ سایت معروف و مشابه به ۳۰ نما حتی تورنت دو قسمت اول سریال رو دانلود کردم و متوجه بلیپ های متعدد شدم. در واقع نسخه ی دریافتی شبکه کمدی سنترال همان نسخه ی بلیپ خورده هست(فقط و فقط دو فصل اول) چرا میگم نسخه دریافتی؟ بدلیل اینکه میان گفت و گوی سازنده های سریال از کلماتی مانند sh*it و fu*ck در اینتروی قسمت دوم استفاده میشه و بلیپ نخورده ک نشان گر بلوری بودن نسخه هست. و دلیل اینکه خود اپیزود بلیپ میخوره اینه ک فقط نسخه موجود همین بوده و نسخه بلیپ نخورده ای نداره
چقدر بده ک بعضی سریال ها انقد آدم رو اذیت میکنند . سریال مستر روبات هم یکی از سریال هایی بود ک در این زمینه خیلی من رو اذیت کرد
به هر حال متشکرم از پاسخ شما.

نمایش دیدگاه
Pn77 پروفایل 8 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

یکی از بهترین سریال های انیمیشنی تاریخ تلویزیون آمریکا.لازم نیست از اول شروع کنین.می تونین با یه سرچ ساده توی اینترنت بفهمید که بهترین قسمت هاش کدوماست و با بررسی داشتن زیرنویس فارسی دانلود کنید و لذت ببرید.در هر صورت این شاهکار رو از دست ندید.

نمایش دیدگاه
Arash_n1378 پروفایل 4 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

بنظرم اینو باید حتما با زیرنویس انگلیسی دید??

نمایش دیدگاه