سریال Supernatural 2005

دانلود سریال Supernatural 2005 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

دو برادر به دنبال پدر گمشده شان هستند، مردی که آنها را بزرگ کرده و به آن دو آموزش داده که چگونه در مقابل نیروهای ماورای طبیعی بجنگند...

Two brothers follow their father's footsteps as "hunters" fighting evil supernatural beings of many kinds including monsters, demons, and gods that roam the earth.

اضافه شدن کیفیت جدید اپیزود 16 از فصل 15 با کیفیت x265 10bit 720p & 1080p WEBRip PSA 02 آبان 1399
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 16 از فصل 15 02 آبان 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 610 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 705 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 284 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 367 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 590 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 679 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 275 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 358 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 583 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 671 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 271 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 348 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 608 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 693 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 363 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 596 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 685 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 277 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 587 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 685 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 278 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 355 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 22

آخرین قسمت: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 299 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 592 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 689 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 278 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 358 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 598 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 696 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 361 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 693 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 368 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 597 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 695 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 362 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 601 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 698 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 362 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 599 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 697 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 286 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 356 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 602 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 692 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 281 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 365 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: PaHe

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 599 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 667 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 361 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 20

آخرین قسمت: 20

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 15

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 459 MB

انکودر: PSA

فصل: 15

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 663 MB

انکودر: 30nama

فصل: 15

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 198 MB

انکودر: PSA

فصل: 15

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 355 MB

انکودر: 30nama

فصل: 15

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: HDTV 480p

میانگین حجم: 149 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 15

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها


دین: باز هم پلیس‌ها.
سم: اونا دارن وظیفه‌شونو انجام میدن.
دین: نه، اونا دارن کار ما رو انجام میدن با این تفاوت که قراره گند بزنن بهش.


دین: ما فقط یکم راجع به خیلی چیزها می‌دونیم و همین باعث میشه خطرناک باشیم.


دین: من قراره تو این بیمارستان بمیرم، درحالیکه هیچکدوم از پرستارهاش سکسی نیستن.


سم: دین، تو مثل یه موش آزمایشگاهی هستی که به جای دکمه‌ی غذا، دکمه‌ی لذت رو فشار میدی و اونقدر این کار رو ادامه میدی تا از کار بیوفته.


جنگ (سوار آخر الزمان) : تو میتونی منو مقصر بدونی، ولی صادقانه بگم؛ انسان ها برای کشتن همدیگه دلیل نمیخوان!

« War / Titus Welliver »

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

ehsanioo پروفایل 26 مهر 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

چه دردناک وقتی جک مرد

نمایش دیدگاه
imanlazar1993 پروفایل 25 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

این سریال فوق الاعاده اس تمامش طبق روایات انجیل و حواریون عیسی مسیح نوشته شده و این مکاتیب زنده شده توسط کاگردانان این سریال
کسانی که نمیدانند بدانند
همه کس نمیتونن درکش کنن به دلیل اینکه روایات رو نخوندن و مطاله ای در این زمینه ندارند
اتقاقا همه کس هم این سریال رو دوس ندارند به دلیل اینکه مطلب اصلی سریال براشون قابل درک نیست
من از سال ۱۳۸۵ قسمت هایی از این سریال رو دیده بودم و خیلی دنبالش بودم متاسفانه کیفیت خوبش نبود الان با کیفیت خوب دانلودش کردم و فصلاش رو دارم تمام میکنم
زندکیم رو عوض کرد
اکر کسی واقعا درکش کنه و مطالعات لازم در زمینه مقدسات داشته باشه درس های زیادی از این سریال یاد میگیره
من اصلا سریال دوس ندارم ولی تنها سریالیه که معنی و مفهوم خیلی چیزارو در زندگی به انسان نشون میده که از خواب بلند بشه و تلاش کنه برا زندگیش

نمایش دیدگاه
poorya پروفایل 2 آبان 1399
پاسخ به دیدگاه

یعنی الان خدا میاد با خواهرش میجنگه ، خواهرش نزدیکه که خدارو بکشه ، اخر سرم باهم دیگه خوش و خرم میرن دنبال کارشون تو انجیل اومده؟!! 🙂
یا اینکه فرشته های مقرب الهی مثلا از لوکی، خدای یونان باستان درس گرفتن. یا لوایاتان ها و دنیاشون و…. از انجیبله؟
میشه همین روایت هارو بگی کجا خوندی؟آخه من نخوندم دوس دارم برم مطالعه کنم.همه داستانو نمی خواد، همینایی که گفتمو بگو کجا خوندی.ممنونم

نمایش دیدگاه
nima9999blue پروفایل 3 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

تنها سریالیه که دوس ندارم تموم بشه.این سریال عشقه…..

نمایش دیدگاه
TheWiseMen پروفایل 30 مرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

نقد سریال استراتژیک مافوق طبیعی (Supernatural) توسط استاد حسن عباسی در فرهنگسرای ارسباران

ایجاد تصویر استراتژیک از مناسبات عالم که می تواند باور انسان را منحرف کند و یا خط دهی خاصی به آن داشته باشد نظیر جستجوی خدا در کسوت طبیعی ، ملموس کردن غیب و …. نگاهی است که دارای تاریخ گسترده ای در سینما می باشد. سریال SUPER NATURAL مدعی این مسئله است که هر آنچه در عالم ماورا و بیرون از طبیعت وجود دارد را می‌توان در روی زمین تعینی کرده و با مناسبات مادی آن را سنجید.سریالی اومانیستی که در ۴ حوزه خدا، فرشتگان، شیاطین و بشر نهایتاً بشر را فائق بر آن سه حوزه دیگر معرفی می کند. از سال ۲۰۰۵ تا کنون، ۵ فصل این سریال در ۱۰۴ قسمت پخش شده است، فصل بعدی آن نیز در حال ساخت، و پخش آن از اواخر سال ۲۰۱۰ می باشد. تا کنون ۱۳ نفر آن را کارگردانی کرده اند.

بستر تعلیق عبارت است از: امپریسیسم (اصالت حس و تجربه)

خط تعلیق اصلی: امانیسم (اصالت بشر)

مؤلفه های استراتژیک سریال:

۱- القاء اصالت حس (و در نتیجه نفی غیب).

۲- القاء آرماگدونیسم و نبرد نهایی.

۳- القاء آپوکالیپسیسم و پایان جهان.

۴- القاء استیصال خدا، خستگی خدا و ملائک.

۵- غیب هراسی، خدا هراسی و ملائکه هراسی در ژانر وحشت.

۶- القاء مرگ خدا و تقسیم ارثیه دنیا میان بشر و شیاطین و فرشتگان.

۷- القاء امانیسم و اصالت بشر در نسبت با خدا و فرشتگان.

۸- القاء تفوق و هژمونی شیاطان.

۹- القاء نئوپاگانیسم و کفرکیشی نوین، با کنار زدن خدا و فرشتگان، و جایگزینی بشر.

۱۰- القاء مافوق طبیعی بودن بشری که روبروی موجودات مافوق طبیعی می ایستد.

۱۱- القاء توان اغواگری در قدرت نرم شیطان.

نمایش دیدگاه
melina_3777 پروفایل 18 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

از اینجا تا خود دوران ماقبل ادیان پرانتز :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نمایش دیدگاه
ehsanika پروفایل 11 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

پس اینطور :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نمایش دیدگاه
Big_Boy پروفایل 15 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

قسمت شیاطین و فرشتگانش عالی توضیح داده ولی خدا را درست توضیح نداده چون توضیح منطقی براش وجود نداره

نمایش دیدگاه
generalhd پروفایل 5 شهریور 1399
پاسخ به دیدگاه

:‌))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

نمایش دیدگاه
m_m_sh98 پروفایل 20 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

دوستان این سریال ارزش نگاه کردن داره؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

نمایش دیدگاه
MadiAzul پروفایل 27 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

اگه به ژانر ترسناک و معمایی علاقه داری بدون شک ارزش نگاه کردن داره….

نمایش دیدگاه
Amirhosseinjjj پروفایل 6 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

ببخشید میتونم بپرسم این سریال چقدر ترسناکه؟؟ چون فیلم ترسناک رو نمیتونم نگاه کنم اما از این فیلم خیلی تعریف شنیدم و دوست دارم نگاه کنم

نمایش دیدگاه
Nafiseh_amz پروفایل 6 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

من خودم خییلییی ترسوام و اصلا نمیتونم فیلم ترسناک ببینم ولی این سریال جوریه ک حتی باعث شد کمتر بترسم
توی فصل اول اینجور بودم که احساس نا امنی میکردم چون همیشه یه چیزی از پشت سر ادما میاد ولی برسی فصل دو دیگه عادی میشه

نمایش دیدگاه
Dr.Hannibal.Lecture پروفایل 11 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

آقا قضیه چیع میگن خدا ویلن شده میشه یکی برام اسپویل کنه؟

نمایش دیدگاه
jelectronic پروفایل 29 بهمن 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

واقعا با این سریال حال کردم با این که 15 فصل رو تو دو هفته دیدم…غمگین ترین اپیزود، مرگ بابی توسط لوایاتون ها بود…خنده دار ترین هم مردن های دین و دوباره از خواب پا شدن سم مثل فیلم Edge of Tomorrow بود…قسمت های ابتدایی فصل 10 هم بازی دین در نقش شیطان عالی بود…منتظر نیم فصل دوم 15 هستم…سریال خوبیه.

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 28 اسفند 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

تلاشت شایسته‌ی تقدیره D:
مدت اپیسودهایی که تا الان اومده جمعاً به 10 شبانه‌روز می‌رسه!
منم بابی رو خییییلی دوس داشتم و به‌شدت ناراحت شدم از مرگش. بابی کارایی‌ای که داشت این بود که درمورد هر جونوری اطلاعات نداشتن، ازش می‌پرسیدن. وقتی مُرد با خودم فکر می‌کردم الان سم و دین چطوری آمار این جونورا رو در میارن؟!

نمایش دیدگاه
felodinn پروفایل 28 بهمن 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

لحظه مرگ مایکل توسط جک = لحظه مرگ نایت کینگ توسط آریا استارک
تو جفتشون توقع نمیرفت اون موقع آدم بده داستان بمیره

نمایش دیدگاه
masimor54 پروفایل 17 آذر 1398
پاسخ به دیدگاه

همه میگن سم و دین وینچستر حتی در اروپا و آمریکا ولی بنظر من باید بگن دین و سم وینچستر ….
زیباترین قسمت های سریال که اوج لذت و عشق رو به جلوه گری و چالش میندازه فقط فقط زمانهایی بود که این دو به عقب برمیگشتن به جووونی پدر و مادرشون کاش میتونستم منم برگردم به زمان قبل به زمانی که مادرم زنده بود و برای یکبار هم که شده قشنگ نگاش میکردم … کاش …..

نمایش دیدگاه
reza.hafez پروفایل 27 مهر 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

واقعا کشته شدن جک غم انگیز بود ولی عوامل سریال با گزاشتن شیطان توی بدنش تونستن یکم از غم بینده ها کم کنن

نمایش دیدگاه
alibbaa پروفایل 5 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

۱۴ روز دیگه میاد قسمت جدید

نمایش دیدگاه
Big_Boy پروفایل 24 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

یه عمر با این سریال بزرگ شدم از موقعی که سم قدش کوتاه بود یهویی ال آرجنین مصرف کرد تو فصل های بعد قد کشید? ولی در کل عاشق این دو شخصیتم یعنی خار و مادر ماوراطبیعه به گ وه خوردن انداختن البته ببخشید یکم بی پروام لطفا کامنت پاک نکنید.متشکرم سینما❤

نمایش دیدگاه
alibbaa پروفایل 24 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

اره منم خیلی وقته دنبال میکنم
خودمون هم با سم بزرگ شدیم

نمایش دیدگاه
mahnaz.fl پروفایل 13 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

من خیلی فیلم و سریال نگاه میکنم . مثل این سریال توو این ژانر وجود نداره … وقتی با وجود اینهمه فصل اینهمه محبوب مونده دلیلش جز موفقیت ستارگی و بازی عالی چیزی نمیتونه باشه . و البته که واقعا نقش دین وینچستر قویه و جنسن خیلی عالی از پسش براومده

نمایش دیدگاه
frank casel پروفایل 23 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

همه اين سريال ها بخاطر نقش دين وينچستر نگاه ميكنند چون مثلش تو دنيا وجود نداره ولي من با اين سريال دارم زندگي ميكنم حتي فكر ميكنم از سريال هايي همچون game of thrones هم بهتره كسي اين سريال را نبينه نصف عمرش را از دست داده

نمایش دیدگاه
Big_Boy پروفایل 30 مهر 1398
پاسخ به دیدگاه

همه قسمت ها سریال عالی غیر از اون قسمتی که رفتن تو تلویزیون به اسکوبیدو کمک کردن خیلی خیلی ضایع بود که من با خودم گفتم کارگردان و بازیگاران خسته بودن یه قسمت کارتونی دادن بیرون!، البته سوژه داستانی نبود اون موقع میخواستن فصل تموم کنن اصلا قرار نبود به فصل پانزده برسه یه سرمایه دار بلند میشه سریال پشتیبانی میکنه که تا ۱۵ فصل قشنگ تمومش کنن که در این فصل شاهد دعوا وینچستر ها و خدا هستیم!که واقعا جبار بودن خدا نشون میده?

نمایش دیدگاه
Masood1343 پروفایل 6 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

سریال با هیجانیست

نمایش دیدگاه
nstd پروفایل 15 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

last season is coming

نمایش دیدگاه
erfan3370 پروفایل 14 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

آخرش تبدیل به WALKING DEAD شد 😀

نمایش دیدگاه
saberss پروفایل 6 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

پشمااااااامممممم عجب قسمتی بود قسمت اخر این فصل اصلا game of thrones رو بیخیال من فصل بعدیو supernatural رو میخام حیف که فصل بعدی فصل اخره من با این سریال زندگی کردم :(((

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 6 اردیبهشت 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

دقیقا :(( خیلی غم انگیزه که سریالی که این قدر در اوجه می خواد تموم شه 🙁
البته ورود جک خیلی میزان بیننده و کمی هم ریتینگ ها رو آورد پایین. ولی این قسمت خیلی خفن بود! البته قسمت آخر فصل قبل هم که دین به اون شکل اومد سراغ لوسیفر پشمام ریخت 🙂 ولی این فوق العاده بود!
سالی که سم و دین و کستیل نیان خیلی سال سختی میشه 🙁

نمایش دیدگاه
saberss پروفایل 7 اردیبهشت 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

و هچنین کراولی من کراولیو خیلی دوست داشتم جاش خالیه کاش فصل بعد دوباره میومد:)

نمایش دیدگاه
MercrooFA پروفایل 14 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

برای من که تازه سریالو شروع کردم و فعلا فصل اول رو تموم کردم،سریال جذابیه.ماجراجویی های دو تا داداش که تنها اهدافشون خانواده شونه و برای هم دیگه دست به هرکاری میزنن.تو بعضی از قسمت ها شاهد هیجانای بیشتر و روند جالب تری هستیم و واقعا چقدر بهتر میشد اگه قسمت هارو یه کم بیشتر به هم ربط میدادن.فیلمنامه ومحتوای به نسبت عمیق و خوبی داره و بازیگری و شخصیت پردازی هاشون هم که عالیه…من که شیفته شخصیت دین و کارهای باحالش شدم. منو یاد دیمن تو خاطرات یک خوناشام میندازه.دین پسریه که بی چون و چرا و کورکورانه از پدرش اطاعت میکنه و به خانوادش ایمان داره و این عشقش به خونوادشه که از اون یک کارکتر جذاب و متفاوت میسازه.
و سم که بیشتر پیگیر دلیل و برهانه و یه جور تفکرات منطقی تر و ژرف تری داره و در عین حال درونگراست و چند وقته از شادی دوره.
فیلمبرداریش که چنگی به دل نمیزنه ولی جلوه های بصریش آدمو بیشتر مشتاق میکنه.
درسته که بعضی از قسمت ها قابل پیشبینی بود ولی همین که این داستانارو به زیبا ترین شکل ممکن به تصویر می کشه و از کلیشه ها پیروی نمی کنه از نقاط قوت سریاله.
نقطه های اوج داستان که مخاطبو میخکوب میکنه و باعث میشه گذر زمانو احساس نکنی و چی ازین بهتر.
داستان هاش و اشاراتش به افسانه های بومی جالبه و پرمفهوم…اینکه مردم به هر چیزی باور داشته باشن اون اتفاق میفته و عقاید مردم رو زندگیشون تاثیر به سزایی داره. یا چیزای دیگه که الان حضور ذهن ندرام):فلسفه های پنهان کارکتر ها و عقاید و افسانه هاشون که غیر قابل وصفه.و چقدر خوب به مذهب و خانواده میپردازه.
و درکل سریال فوق العاده ایه و امیدوارم که تو فصل های بعد بهتر هم بشه.
9/10

نمایش دیدگاه
redfield پروفایل 8 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

12سال
12 سال شد
من از زمانی ک اول دبیرستان بودم دارم تماشاش میکنم
12 سال زندگی
کار ب خوبی بدیش ندارم
12 سال خیلی زیاده
واقعا ناراحتم
فقط
میتونم بگم زندگی من تغییر کرد
شخصیت من با این سریال تغییر کرد
باعث شد بیشتر به برادرم و خانوادم اهمیت بدم
واقعا متاسفم که داره ب پایان میرسه این همه خاطره های خوب و بد…
ولی یادشون و چیزایی ک یاد گرفتم ازشون با من میمونه
تا ابد…

نمایش دیدگاه
sina6 پروفایل 18 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

آره با هزارتا بدبختی گیر میاوردیم میدادیم ویدیو کلوپ میزد واسمون رو dvd الان با یه کلیک با بهترین کیفیت دانلود میکنیم

نمایش دیدگاه