سریال Mad Men 2007

دانلود سریال Mad Men 2007 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

این سریال روایتگر دهه شصت امریکا و به خصوص نیویورک است. سریال حواشی زندگی فردی به نام دان دریپر رئیس بخش طراحی شرکت تبلیغاتی استرلینگ کوپر می باشد. او دارای زنی زیبا ، شغل و همکارانی خوب است ، ولی با جلو رفتن داستان زندگی این فرد دچار تغییراتی می شود و در این بین همیشه سایه گذشته نامعلوم و گاها مرموز این فرد موفق نیز نمود پیدا می کند.

A drama about one of New York's most prestigious ad agencies at the beginning of the 1960s, focusing on one of the firm's most mysterious but extremely talented ad executives, Donald Draper.

اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل اول تا هفتم اضافه شد 05 آذر 1398
اضافه شدن کیفیت جدید فصل 01 تا 07 با کیفیت 720p WEB-DL PaHe 04 آذر 1398
دانلود
زیرنویس
مقالات و اخبار
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 449 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: LION

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 746 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 401 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 354 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 447 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: LION

فصل: 2

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 747 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 283 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 405 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 351 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 441 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1021 MB

انکودر: LION

فصل: 3

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 737 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 279 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 399 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 351 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 451 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1.1 GB

انکودر: LION

فصل: 4

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 748 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 401 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 490 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 798 MB

انکودر: LION

فصل: 5

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 811 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 303 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 433 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 380 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 487 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 844 MB

انکودر: LION

فصل: 6

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 807 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 302 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 432 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 12

آخرین قسمت: 13

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 380 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 462 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 1022 MB

انکودر: LION

فصل: 7

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 766 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 287 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 410 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 354 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها


دان: دنبال این هستی که بهت احترام بذارن؟ برو بیرون و اونو خودت به دست بیار.


جووان: می‌خوای واقعیت رو بدونی؟ برو جلو آینه و به خودت نگاه کن. نقاط قوت و ضعف خودتو بگو، ولی صادقانه.


جوان: مردها میگن ما دنبال یه همسر مناسب هستیم درحالیکه منظورشون بیشتر، داشتنِ یه مادر یا پیشخدمته.


دان: می‌دونی خوشبختی یعنی چی؟ خوشبختی یعنی بویِ ماشین تازه. یعنی رهایی از هر گونه ترس. یه بیلبوری بزرگ، اون طرف خیابون که داره داد میزنه، کارِت درسته.

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

Kgm-am پروفایل 21 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

من این سریال رو بعد از دیدن سریال های person of interest و dexter دیدم…عین آرامش بعد از طوفان بود…اون هیجان و استرسی که با دیدن دکستر بهتون دست میده رو با دیدن این سریال میتونید جبران کنید…به همه توصیه میکنم تماشا کنن و لذت ببرن…میشوره میبره…فقط باید ده پونزده قسمت تحمل کنید تا روال سریال بیاد دستتون…

نمایش دیدگاه
Eli_Gq پروفایل 10 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

با در نظر گرفتن کامنت های دوستان عزیز سی نما باید چند مورد فکت ( راستینه ) در توضیحات سریال اضافه کنم ☺️ اول اینکه سریال داستان کاملا روتینی داره قرار نیست هیچ اتفاقی خارج از فکر شما انجام بشه ، اگر علاقه دارید زندگی شخصی کسی دنبال کنید سریال کاملااااا معمولیه ، حتی فکرشم نکنید دارید دکسترو میبینید نههههه اصلا و ابدا ، مصرف گرایی در این سریال بیداد میکنه ، الکل و سیگار مشخصه سریال هستش اما نابرابری جنسیتی و نژادی دیگه از حدش خارج شده ، من هر اپیزود این سریال لعنت کردم و خواهم کرد ، چون شخصیت داستان بی پرواس و البته مرده همه هم جنس هاش عاشقشن ، در مجموع 0/10 دادم تو IMDB احساس وظیفه کردم 😊

نمایش دیدگاه
Kgm-am پروفایل 21 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

شخص بالاخره تو سکانس آخر تغییر میکنه و تبدیل به انسان جدیدی میشه. اینکه تبلیغات هیلتاپ کوکا کولا تو آخرین سکانس به ذهش میاد مشخصه که تغییرش واقعیه…. در مدينه فاضله بين‌المللي كوكاكولا، به جاي طبيعت، مصرف جهاني كالا ـ كوكاكولا ـ است كه انسان‌ها را با هم پيوند مي‌دهد. دلالت ضمني‌اش اين است اگر هر فردي در جهان كوكاكولا بنوشد، در اين صورت، همه ما در صلح و دوستي برادرانه خواهيم زيست! اين نوع نگرش، به طرز بسيار جالبي در تبليغات تجاري مشهور «هيل تاپ» 1971 كوكاكولا بيان شده است؛ موردي كه نمايشگاه جهان كوكاكولا آن را به يادگار نگاه داشته است. يك دسته همسرايان كودك از مليت‌هاي مختلف يك جا جمع مي‌شوند و در حالي كه كوكاكولا در دست دارند، چنين آواز مي‌خوانند: «مايلم كه به جهان ياد دهم، با هماهنگي كامل آواز بخوانند / مايلم كه به همراه جهانيان يك كوكاكولا بخرم تا همه با هم باشيم». دركي كه از تبليغات تجاري هيل تاپ بر جاي مي‌ماند، احساسات بين‌المللي كوكاكولا مي‌باشد: درك اين دلالت ضمني كه آنچه جهانيان را با هم پيوند مي‌دهد، به طور اخص محصولات آمريكايي است. ….در آخر اینم بگم که مصرف گرایی و بی بند و باری از خصوصیات زندگی اکثر غربی ها تو نیویورک و غرب دهه 60 و 70 بوده و فقط مربوط به این سریال نیست…الانم وجود داره ولی نه به اون شدت

نمایش دیدگاه
M_hiro_7 پروفایل 21 مهر 1399
پاسخ به دیدگاه

دقیقا برای من منزجر کننده بود تمام چیزاهایی که بدم میومد یکجا پکیج کرده بود از نظر تکنیکی هم بد بود داستانش بجای اینکه کارکتر اصلی با کردارش نشون بده شخصیتش چطوریه راه به راه یکی میگفت “اه ما ازش هیچی نمیدونیم”…”یا زنش میگف خانوادت چطوری بودن و فلان و من چیزی از گذشتت نمیدونم “…وادافاک… مشک آنست که ببوید نه آنکه عطار بگوید…اگه دنبال مرموز بودنید نگاهی به بلک لیست بندازید بعد 7 فصل هنوز نمیدونیم ریموند کیه😂

نمایش دیدگاه
kasra1984 پروفایل 27 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

این سریال نیست بیشتر انگار دارید یک رمان پر جزییات رو میخونید که تازه از فصل دو به بعد لحنش گرفتارتون میکنه
هم درس زندگیه هم ده از ده

نمایش دیدگاه
lvlr.xaus پروفایل 7 دی 1398
پاسخ به دیدگاه

این سریال از دید من سبک خاص خودش رو داره مثل پیکی بلایندرز و هاوس اف کاردز و … سریالی نیست که به اون شدت هیجان داشته باشه و یک جورایی درمورد زندگی روزمره ی کاری و خانوادگی یک فرده در دهه ی ۶۰ امریکا میشه گفت نسخه ی جدی شده ی سریال Office هستش ( توی سریال به آن شکل اثری از کمدی و طنز نیست )
اما در مجموع دیدنش به من ارامش خاصی میده و بعد از یک روز پر هیجان دیدن یک اپیزود این سریال میتونه جواب بده

نمایش دیدگاه
nima_nima_me پروفایل 24 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

سریالیه که آدم بعد از دو فصل جوری باهاش ارتباط برقرار میکنه که انگار زندگی خودشه.
واقعا عالیه.

نمایش دیدگاه
manchesterunited پروفایل 16 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

سریال خیلی خوبیه ولی زیرنویس نداره

نمایش دیدگاه
sinas1384 پروفایل 13 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

زیرنویسش موجود هست دوست عزیز…

نمایش دیدگاه
maysam83m پروفایل 25 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

تا جایی که جستجو کردم فقط چند قسمت از فصل اول زیرنویس srt داره. میشه لینک بدید؟ ممنون.

نمایش دیدگاه
mahdi10911 پروفایل 2 شهریور 1398
پاسخ به دیدگاه

sub و idx رو هماهنگ کنید با فیلم بعد idx رو بنداز رو فیلم

نمایش دیدگاه
reza.ale پروفایل 14 مرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

فوق العاده اس

نمایش دیدگاه